A la Federació hi som

Girona
Comerç i Reparació
de Vehicles
i Embarcacions

Lleida
Associació Provincial
d'Empreses d'Automoció
de Lleida

Tarragona
ASTAVE

Barcelona
Gremi del Motor