Qui som?

Fecavem és la Federació Patronal representativa dels comerciants dedicats a la venda de vehicles de Catalunya. Fecavem és l’organisme interprovincial constituït per les quatre Associacions provincials catalanes per corordinar, representar, gestionar, fomentar i defensar els interessos generals i comuns d’aquestes.

Fundada el dia 24 de gener de 1984, ostenta la representació dels empresaris del comerç de l’automoció davant de tot tipus d’organismes i institucions públiques i privades.

Fecavem participa amb els seus representants en altres organitzacions empresarials de major àmbit, tant a nivell sectorial (CONFEMETAL, l'organització estatal dels empresaris metalúrgics), com a nivell intersectorial (FOMENT, CEOE, CONSELL DE GREMIS I FACONAUTO).

Objectius de Fecavem

La representació, assessorament i defensa dels legítims interessos dels seus afiliats, en l’exercici de la seva professió.

Relació i col·laboració amb els diferents departaments de l'Administració Autonòmica i Municipal. Associacions de Consumidors i de Professionals, davant els quals FECAVEM està considerat com interlocutor vàlid i qualificat per a participar en tots aquells assumptes que afecten professionalment als seus associats.
 
Participació en nom del seu col·lectiu en totes les activitats relacionades amb el sector. Promoció davant l'Administració i l'opinió pública de la imatge del sector en general.

Associacions que integren Fecavem

BARCELONA
GREMI DEL MOTOR 
Gran de Gràcia, 69, Entsol.
08012 – Barcelona
T. 93-415.06.95
F. 93-415.19.76
e-mail: gremi@gremidelmotor.org 
web: www.gremidelmotor.org
   
TARRAGONA
ASTAVE
Higini Anglés, 6, Entsol. D
43001 – Tarragona
T. 977-21.15.96
F. 977-22.28.51
e-mail: astave@astave.org
web: www.astave.org
   
GIRONA
CORVE Associació
Ctra. de Barcelona, 35, Entsol. A
17001 – Girona
T. 972-21.08.92
F. 972-21.74.62
e-mail: administracio@corve.org
web: www.corve.org
   
LLEIDA
ASSOCIACIÓ PROVINCIAL D’EMPRESES D’AUTOMOCIÓ DE LLEIDA
Lluís Companys, 1, 7è. 3ª
25003 – Lleida
T. 973-28.18.20
F. 973-28.19.21
e-mail: automocio@automocio.info
web: www.automocio.cat

Activitats de Fecavem

Les activitats que Fecavem desenvolupa per les Associacions que la integren són les següents:

  • Representació institucional davant les Administracions Públiques: locals, autonòmiques i Nacionals Representació davant altres Associacions d’àmbit català o a nivell nacional o internacional. Coordinació amb altres Associacions afins a l’activitat.
  • Participació en Projectes d’abast nacional.
  • Organització de Congressos i Jornades.
  • Publicacions de Revistes i Butlletins d’interès general per les associacions que la integren i els seus agremiats.

Organigrama de Fecavem

Components de la Junta Directiva de Fecavem

President: Jaume Roura del Gremi del Motor de Barcelona
Vice-Presidents: Josep Antoni Belmonte d’ASTAVE de Tarragona
Xavier Freixes de l’Associació d'Automoció de LLeida
Jordi Solà de CORVE Associació de Girona
Secretari: Jack Juandó de CORVE
Comptador: Enric Gual de l'Associació d'Automoció de LLeida
Tresorer: Eduard Ratera de Gremi del Motor de Barcelona
Vocal: Joaquim Pons d'Astave de Tarragona
Secretari General: Joan Blancafort

Mandats presidencials

Sr. Jaume Roura. (2006/...)

President

Sr. Miquel Donnay. (2006)
President en funcions
Sr. Manuel Garcia. (2006)
President en funcions
Sr. Roman Castells. President Fundador (1984-2006)