Fecavem lamenta la pèrdua de Juan Antonio Sánchez Torres, president de Ganvam

Barcelona, 25 de maig de 2017.- El president de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres, ha mort avui a Madrid als 83 anys d'edat per causes naturals després de tota una vida dedicada al sector de l'automòbil.

Juan Antonio Sánchez Torres era advocat de formació i des de la dècada dels vuitanta, membre de la junta directiva de Ganvam, sent el seu president des de 1998. Formava part de la Junta Directiva de la CEOE, Cepime i Confemetal, i participava activament en diferents associacions nacionals i internacionals relacionades amb l'automòbil.

Va exercir la presidència de Ganvam desenvolupant un paper fonamental en la vertebració i unió de les patronals de l'automòbil, gràcies al seu tarannà, la seva humanitat i a les aportacions que sempre va realitzar per al bé del sector.

Per això, des de Fecavem i en nom de les quatre associacions que la integren, Gremi del Motor de Barcelona, Corve de Girona, ASTAVE de Tarragona i Automoció de Lleida, manifesten públicament el seu dolor per la seva pèrdua i s'adhereixen al dol de la seva família i dels integrants de Ganvam.

FECAVEM és la patronal que representa els comerciants dedicats a la venda de vehicles de Catalunya. Fecavem és l'organisme interprovincial constituït per les quatre associacions provincials catalanes, que són CORVE, ASTAVE, AUTOMOCIÓ DE LLEIDA i EL GREMI DEL MOTOR que coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d'aquestes davant organismes i institucions públiques i privades.

Departament de Comunicació
Fecavem/Gremi del Motor
comunicacio@gremidelmotor.org
Tel. 93 415 06 95 ext.4

El sector de la distribució demana que s'abordi la mobilitat des de solucions integrals

Barcelona, 18 de maig de 2017.- El sector de la distribució i reparació de vehicles ha demanat que s'enfoquin els problemes de mobilitat i qualitat de l'aire en els nuclis urbans buscant solucions integrals. Així ha quedat palès avui durant la VI Jornada d'Automoció de Barcelona, celebrada en el marc de Automobile Barcelona i impulsada conjuntament per la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), per la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (Fecavem), amb el suport d'Esade Alumni i el Col•legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya així com CaixaBank Consumer Finance.Els vehicles de propulsió alternativa només representaran el 3% de les matriculacions el 2020

Les patronals Faconauto i Fecavem van destacar que el sector també aposta per un model d'automoció sostenible, eficient, segur i respectuós amb el medi ambient. No obstant això, han puntualitzat que les administracions, de la mà dels sectors implicats, haurien d'abordar els problemes de mobilitat i de qualitat de l'aire a les grans ciutats des d'una òptica integral, en què a més el vehicle privat tindrà un paper destacat.

En aquest sentit, han indicat que, per la seva capil•laritat, el vehicle privat és l'únic o principal enllaç amb les poblacions allunyades de les grans urbs, afectant-los de forma molt negativa qualsevol mesura que en limiti el seu ús.

Les dues organitzacions han subratllat que el sector de l'automoció en el seu conjunt està clarament apostant per motors moguts amb combustibles alternatius i que elements com el vehicle autònom o la connectivitat cotxe-infraestructura seran essencials per millorar l'eficiència i la racionalitat en la mobilitat urbana i interurbana

Aquesta aposta del sector ha de complementar-se, segons l'opinió de Faconauto i Fecavem, amb altres mesures, com fer un canvi de fiscalitat que propiciï la circulació de vehicles amb més exigències mediambientals; repensar els protocols d'actuació davant episodis d'alta contaminació, permetent la circulació de models menys contaminants i incentivant en aquests casos l'economia col•laborativa (car-sharing) o potenciar el transport públic i el transport d'empresa

Renovació del parc i combustibles alternatius

No obstant això, les dues mesures urgents per on passa la millora de la mobilitat són la renovació del parc automobilístic, així com que les administracions públiques donin suport de manera decidida i continuada la implantació de vehicles moguts amb combustibles alternatius.

Referent a això, durant la jornada, Faconauto i Fecavem, han recordat la preocupant edat mitjana del nostre parc automobilístic, un problema que, lluny de solucionar-se, anirà a pitjor, amb prop d'un 70% dels cotxes tenint més de 10 anys el 2020.

Per contra, l'evolució dels vehicles de combustibles alternatius no tindrà en els propers anys el desenvolupament esperat. Així, segons estimacions de la consultora MSI, el 2020 només suposaran el 3,6% de les matriculacions totals. Per això, les patronals consideren clau i imprescindible que el Govern sigui més ambiciós, tant en el pressupost com en la durada i la intensitat de la renovació del parc, apostant per les noves tecnologies, des dels motors de combustió interna optimitzats, els combustibles alternatius i fins als motors elèctrics.

En aquesta línia, les dues organitzacions han donat suport a la proposta per eliminar l'IVA als vehicles elèctrics que la patronal dels fabricants Anfac ha fet arribar recentment a la Comissió Europea.

"El vehicle privat no és un problema per a la mobilitat, sinó part de la seva solució, perquè és complementari al transport públic. Les administracions públiques han de comprendre que els enfocaments per buscar millores en la mobilitat passen per una òptica integral i per adonar-se que, com dic, la solució està al cotxe. El sector és el primer que aposta per un model d'automoció sostenible, eficient i segur, i tant marques com concessionaris estem sent protagonistes d'aquesta oportunitat, apostant per les noves tecnologies, els combustibles alternatius i els vehicles elèctrics, que comencen a ser una realitat ", ha dit el president de Faconauto i de Fecavem, Jaume Roura.

Faconauto és la patronal que integra les associacions de concessionaris oficials de les marques automobilístiques, de vehicles industrials i de maquinària agrícola presents en el mercat espanyol. En l'actualitat, representa els interessos de 2.198 concessionaris de turismes i 268 de vehicles industrials i maquinària agrícola dels quals depenen aproximadament les 1.726 empreses del segon nivell de distribució (agències i serveis oficials), el que totalitza més de 4.036 pimes d'automoció. Aquestes empreses generen 153.928 llocs de treball directes i una facturació de 30.686.000 d'euros anuals.

Fecavem és la patronal que representa els comerciants dedicats a la venda de vehicles de Catalunya. Fecavem és l'organisme que uneix al Gremi del Motor de Barcelona, Corve Girona, ASTAVE Tarragona i Automoció Lleida, i coordina, gestiona, fomenta i defensa els interessos generals i comuns d'aquestes davant organismes i institucions públiques i privades.

PREVISIÓ EVOLUCIÓ MATRICULACIONS A ESPANYA

El día 3 de diciembre, en el marco del Salón Ocasión de Fira de Barcelona, Fecavem, conjuntamente con Faconauto, Corve, Gremi del Motor, Astave y la Asociación Provincial de Lérida, organizan una jornada profesional informativa del sector de la automoción.
La jornada será inaugurada por los Presidentes de las cuatro asociaciones provinciales de Fecavem, D. Miquel Donnay por Barcelona, ​​Sr. Ernest Plana por Girona, Sr. Josep Antoni Belmonte por Tarragona y Sr. Josep Lamolla de Lleida, y intervendrá el Sr. Jaume Roura, por su calidad de Presidente de Fecavem, Faconauto y el Salón Ocasión.
Durante el encuentro, el Presidente del Gremio del Motor y la Directora del Servei Català de Trànsit, Sra. Eugenia Domènech, presentarán la campaña de seguridad vial del Gremio, una iniciativa que cuenta con el apoyo de entidades como Das Welt Auto, Jané, Applus y Salón Ocasión, con el apoyo del Servicio Catalán de Tráfico, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad de Cataluña, en una intención de entre todos, de tomar conciencia en pro de la seguridad.
En el transcurso del encuentro, analizaremos los diferentes escenarios post-electorales, rehuyendo de la valoración política y centrándonos en la automoción y la economía, que es el común denominador de los profesionales asistentes. Contaremos con los expertos Sr. Manel Pérez, jefe de economía de La Vanguardia y el Excmo. Sr. Josep Sánchez-Llibre, Diputado del Congreso.
El Secretario General de Faconauto, D. Blas Vives, informará de las novedades de los concesionarios respecto al sostenimiento de los planes de ayuda a la compra de automóviles y el código de buenas prácticas que impulsa el Ministerio de Economía y Competividad.
Dado que muchos vendedores catalanes han recibido multas de Francia que contenían errores en la titularidad. En la ponencia informaremos de las acciones llevadas a cabo desde las asociaciones provinciales de Fecavem, de las nuevas multas de tráfico europeas y cómo afectarán al sector, con intervenciones a cargo del Jefe Provincial de Tráfico, D. Adrià Puigpelat, el Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Cataluña, Sr. Alfonso Lluzar y el Secretario General de Fecavem, D. Joan Blancafort.
Y por último, hemos pedido a los expertos de la reputada asesoría Crowe Horwath Sr. Benjamín Nicolau y la Sra. Melani Simon, que nos informen cómo afecta a las empresas del sector el nuevo marco legal que regula responsabilidad jurídico penal de las empresas, sus propietarios y empleados. Es un tema de candente actualidad, hay que prevenir y evitar males mayores.
La asistencia es gratuita para los profesionales del motor que se inscriban a través de los formularios de inscripción habilitados por FECAVEM, así como también por el Gremi del Motor (www.gremidelmotor.org), en sus respectivas webs
.

 

 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya declara la nulidad del concurso público de autorizaciones de estaciones de Servicio de Vehículos 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por FECAVEM en 2010 mediante la sentencia nº 211/2012, de 21 de marzo, de la Sección 5ª de Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC), que estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por FECAVEM (Federación Catalana de Vendedores de Vehículos a Motor). Ésta y otras sentencias del TSJC declaran la nulidad del concurso público y dejan sin efecto la regulación vigente de las estaciones de servicios de vehículos en Cataluña declarando la nulidad:

a) del Reglamento de desarrollo de seguridad industrial (Decreto 30/2010) en lo que afecta a la inspección técnica de vehículos;

b) del Plan Territorial de estaciones de servicios (Decreto 45/2010); y

c) de la Orden IUE/279/2010, que aprobaba las bases reguladoras para acceder a la autorización de nuevas estaciones de ITV.

 

La sentencia obliga a la Generalitat a regular de nuevo las bases reguladoras para la autorización administrativa de estaciones de ITV en Cataluña.

El argumento fundamental esgrimido por FECAVEM fue que la normativa declarada nula es incompatible con la Directiva de Servicios 2006/123/CE de la Unión Europea y con la Ley 17/2009 de trasposición de la Directiva a  la legislación nacional española, porque :

a) Ambas, la Directiva y la Ley 17/2009, establecen el principio de libertad de establecimiento, y sólo se podrán admitir limitaciones concreta a ésta –como, por ejemplo, el interés general- por motivos muy tasados. que la Orden anulada no da.

b) La normativa catalana de ITVs anulada establece, además,  restricciones prohibidas por la Directiva como, por ejemplo, las restricciones para el ejercicio de la actividad en cuanto a los ámbitos material y territorial de actuación, solvencia de la empresa y cuota de mercado.

c) La Directiva tampoco admite la imposición de restricciones cuantitativas o territoriales, como la limitación de licencias de las estaciones de ITV, fijadas en función de la población, o una distancia entre prestadores de los servicios.

El Tribunal rechaza los argumentos de la Generalitat de Cataluña de que la seguridad industrial es un servicio público de interés general y que, por ello, debe intervenir y controlar la prestación del servicio de ITV, que debe quedar fuera del principio de libertad de establecimiento.

El Tribunal entiende, además, que el modelo de autorización administrativa  adoptado por la Generalitat no es propiamente el de gestión de servicios públicos, ya que la prestación del servicio de ITV se cede a empresas privadas, eso sí, sometido a un riguroso control público, por lo que no se puede aducir interés general para justificar las restricciones que impone la normativa catalana.


Barcelona, 12 d'abril de 2013

Magda Anguren -Premsa Fecavem

Tel. 934 150 695 -comunicacio@gremidelmotor.org

S'estima que el valor de les transaccions a la fira ascendeix a 22 milions d'euros

El Saló Ocasió ven en deu dies 1.095 vehicles, un 55% més que l'any passat

Més vehicles exposats amb més ofertes i descomptes, igual a més vendes que mai. Malgrat la crisi, aquesta equació ha funcionat perfectament al Saló Ocasió de Fira de Barcelona, que es va clausurar ahir diumenge, 9 de desembre, amb un rècord de transaccions. En total, s'han venut 1.095 vehicles semi-nous, un 55% més que l'any passat, per un valor aproximat de 22 milions d'euros.

Durant deu dies s'han venut en els Palaus  núm.1 i 8 del recinte de Montjuïc gairebé el 58% dels 1.890 vehicles exposats, provinents en la seva majoria de Km0, gerència, flotes d'empresa i renting. Pràcticament la totalitat dels vehicles transferits tenia menys de 3 anys. El principal reclam d'aquesta edició han estat les nombroses unitats matriculades el 2012 que podien acollir-se a les ajudes del Pla PIVE. Els preus rebaixats i les condicions especials que han ofert els 70 expositors participants han animat a 1 de cada 27 visitants a adquirir un vehicle a la fira.

El president del Saló Ocasió i de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (Fecavem), Jaume Roura, s'ha mostrat molt satisfet amb els resultats d'aquest any i ha destacat l'oportunitat i els avantatges que per a l'usuari suposa adquirir un vehicle semin-nou  als concessionaris de les marques i empreses del sector "per l'excel·lent relació qualitat-preu, les garanties, els serveis afegits i les opcions de finançament".

Aquest any, les preferències dels compradors han estat dividides. D'una banda, s'han venut utilitaris de gamma mitjana, amb preus entre 8.000 i 15.000 euros i, per l'altre, vehicles de marques alemanyes amb imports mitjans entorn dels 25.000 euros. També han canviat de mà diverses unitats del segment premium i alguns esportius de luxe el valor del qual superava els 50.000 euros.  Amb tot, depenent del model o la gamma, l'estalvi respecte al mateix vehicle per estrenar podia superar el 40%. Tots els automòbils exposats han estat sotmesos a un control d'admissió per garantir el seu perfecte estat i funcionament realitzat per la certificadora Dekra.

El Saló Ocasió contribueix a dinamitzar les vendes de vehicles usats a Catalunya en la recta final de l'any quan les empreses del sector aprofiten per renovar el seu estoc. El saló, que ha rebut 30.000 visitants, no només propicia les vendes dins del recinte firal sinó que genera moltes més operacions que es concreten en les instal·lacions dels expositors en dies posteriors. En aquest sentit, es preveu que durant aquesta setmana les empreses participants, totes elles agremiades de FECAVEM, lliuraran més d'un altre centenar de vehicles, la venda dels quals es va pactar en la fira.

La propera convocatòria del Saló Ocasió tindrà lloc del 29 de novembre al 8 de desembre de 2013 al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona i comptarà novament amb la col·laboració de FECAVEM i del Gremi del Motor.

 

Barcelona, 10 de desembre de 2012

Magda Anguren -Premsa Fecavem

Tel. 934 150 695 -comunicacio@gremidelmotor.org

IMATGES DISPONIBLES AQUÍ

Catalunya concentra l’ 11% de las operacions vinculades al PIVE

Es troba entre les regions més actives juntament amb Madrid, Andalusia i Valencia

Barcelona, la provincia catalana amb major volum de transaccions

 
Barcelona, 30 de novembre de 2012.- Catalunya concentra l’ 11% del total de les operacions vinculades al Pla PIVE, la qual cosa la converteix amb la quarta regió amb major volum de transaccions realitzades des que fa només dos mesos s'obrís de manera oficial el sistema que gestiona les ajudes, segons dades de Fecavem i Ganvam facilitades per IDAE. 
Des de les patronals confien en l'eficàcia d'aquest programa per estimular l'ocupació ja que permetrà temperar la pèrdua de teixit empresarial a Catalunya, on per aquest any estava prevista la destrucció de prop de 500 llocs de treball. Des que esclatés la crisi han desaparegut més de 3.000 ocupacions i més de mig miler d'empreses de venda de vehicles.

Els venedors, que han celebrat avui una jornada conjunta a Barcelona amb els concessionaris i compravendes catalans en el marc del Saló del VO, Salón Ocasión, consideren que aquest pla d'ajudes al vehicle eficient aconseguirà recuperar una demanda estancada, en un moment en que les matriculacions a Catalunya acumulen encara una reculada del -9,2% fins a octubre, amb un total de 89.629 unitats. Així, l'engegada d'aquest programa ha permès ja corregir a l'alça la previsió de vendes per al tancament de l'exercici, situant-la en unes 108.770 unitats matriculades a la regió, al voltant d'un 9,3% menys que l'any passat. A Espanya, la demanda aconseguirà previsiblement les 700.000 unitats (-7%).

Ambdues associacions també consideren que el PIVE tindrà un impacte positiu sobre les vendes de seminous, ja que si bé les operacions de VO són escasses pel que fa al volum total –fins avui només el 6,9% de les transaccions totals corresponen als usats de fins a un any acollits al pla-, sí suposen un al·licient psicològic per a un mercat que està capejant la crisi millor que el de nous.
De fet, les vendes d'usats a Catalunya van registrar un total de 211.899 unitats venudes fins a octubre, la qual cosa suposa un augment del +4,73%.

Segons els venedors, el PIVE permetrà tancar l'any amb uns 262.400 vehicles de segona mà venuts a la regió. A Catalunya es venen 2,4 vehicles usats per cada un de nou. Així mateix, els venedors asseguren que els efectes del Pla PIVE sobre el rejuveniment del parc comencen a percebre's ja, atès que, segons les dades del IDAE, l'antiguitat mitjana dels vehicles desvallestats es situa en els 16,17 anys. En l'actualitat, prop del 43% dels turismes que circulen per les carreteres de Catalunya -al voltant d'un milió de vehicles- poden acollir-se al programa per superar els dotze anys d'antiguitat.

Barcelona, la província “més viva”

En una anàlisi per províncies, Barcelona se situa al capdavant en nombre d'operacions vinculades al PIVE, amb el 62,4% del total, seguida de Tarragona i Girona, amb el 9,6% i el 9,3% de les transaccions de la regió, respectivament. Per contra, Lleida és la província amb menor activitat en aquests dos mesos. Concretament, amb prou feines el 7,2% de les ajudes catalanes es van destinar a compradors lleidatans.

Quadre 1. Distribució de les ajudes del PIVE per provincies

PROVINCIA     % sobre el total
Barcelona     62,4%
Tarragona  9,6%
Girona  9,3%
Lleida  7,2%
                                  
                                               
Font: Fecavem i Ganvam a partir de dades de IDAE

Catalunya, entre les comunitats més actives

Per comunitats, Madrid és l'autonomia més activa quant a sol·licitud d'ajudes (14,4%), seguida d'Andalusia, que concentra el 12,2% de les operacions. La Comunitat Valenciana i Catalunya també han estat representatives durant aquests dos mesos de vigència del PIVE, ocupant el tercer i quart lloc entre les més actives, amb l'11,6% i 11%, respectivament, del volum total de les operacions registrades. Per darrere es situen, Galícia (8,3%), Castella i Lleó (6,3%) i Canàries (5,3%) La Regió de Múrcia i Aragó van registrar el 4,6% i 4,3% de les transaccions, respectivament, per davant de País Basc (4,2%) i seguides a certa distància de Balears (3,4%), Extremadura (3,3%), Astúries (3,2%) i Castella-la Manxa (1,9%). Per la seva banda, Cantàbria i Navarra, amb un 1,6% del total d'operacions, van ser les menys significatives juntament amb La Rioja (0,8%) i la Ciutat Autònoma de Melilla (0,25%).

Quadre 2. Distribució de les ajudes del PIVE per comunitats 

Comunitat autònoma   % sobre total
Madrid  14,4%
Andalucía 12,2%
Comunidad Valenciana 11,6%
Catalunya   11%
Galicia   8,3%
Castilla y León 6,3%
Canarias         5,3%
Región de Murcia 4,6%
Aragón   4,3%
País Vasco 4,2%
Illes Balears  3,4%
Extremadura  3,3%
Principadode Asturias    3,2%
Castilla-La Mancha 2,9%
Navarra 1,6%
Cantabria 1,6%
La Rioja 0,8%
Ciudad de Melilla 0,25%


                

Font: Fecavem i Ganvam a partir de dades de IDAE
Más información
Magda Anguren
Department premsa FECAVEM
comunicacio@gremidelmotor.org
Tlf. 934 150 695
www.fecavem.cat


El 15,45% del Parc de Catalunya ha de ser renovat d’immediat si es volen evitar implicacions negatives en seguretat vial i medi ambient

 

·        Mes de mig milió d’unitat de les que circulen per vies catalanes tenen més de 15 anys d’antiguitat.

 

Barcelona, 25 de juny de 2012.- Després de donar a coneixes fa poc dies que el 43% del parc automobilístic català té més de 10 anys d’antiguitat, el Gremi del Motor ha anunciat avui que el 15,45% d’aquests vehicles tenen més de 15 anys, segons la consultora MSI pel Gremi del Motor. Des del sector s’adverteix que aquests vehicles haurien de ser totalment retirats de la circulació de forma immediata per tal d’evitar implicacions negatives en la seguretat vial, medi ambient i despesa en manteniment, riscos que comporta la circulació de vehicles tan antics en la via pública. De no ser així, es preveu un augment de la sinistralitat i despeses derivades. 

 

Per províncies catalanes, la situació és semblant i en total es sumen 1.614.086 unitats de més de 10 anys d’antiguitat, moment en que s’hauria de produir una renovació natural i que a causa de la crisi s’allarga com fins mai havia passat, ni tant sol en anteriors crisis econòmiques.

 

Tot i que s’espera que la tendència d’aquest any intensifiqui la caiguda del parc de vehicles de 0 a 5 anys, des del sector es valora la situació com a insostenible per a molt més temps, i es preveu una renovació forçada d’aquests vehicles que no podran continuar circulant molt de temps més per motius com la despesa en reparació, consum de carburants, risc de sinistralitat, etc.  En aquest sentit, s’espera que la compra retinguda per part de consumidors que poden permetre’s el canvi de vehicle però que no es decideixen per la desconfiança del moment, s’efectuï en un període no molt llunyà, podent-se beneficiar de les promocions que actualment  el mercat ofereix.

 

A més, s’espera que des de l’administració es prengui consciència d’una vegada per totes i de manera immediata de la necessitat d’ activar un pla que ajudi i faciliti als consumidors a donar el pas de substituir el seu vehicle per d’altres més eficients i segurs.    

 

 Parc a Catalunya a Gener de 2012

 

 

 Font: MSI per  a Fecavem

 

FECAVEM és la Federació Patronal Catalana de Venedors de Vehicles a Motor que representa als comerciants dedicats a la compravenda de vehicles a motor de Catalunya. És una Associació sense ànim de lucre que agrupa les quatre associacions provincials de venedors de vehicles de Catalunya (Gremi del Motor, CORVE, ASTAVE i Associació Provincial d’Automoció de Lleida). El col·lectiu que representa aquesta Federació genera un important volum de negoci i gestió financera als consumidors. Els llocs de treball que genera directament superen els 50.000, dels quals més de 20.000 corresponen als serveis de venda.

 

 

 PER A MÉS INFORMACIÓ:

Departament de Comunicació Fecavem

Tel.: 93 415 06 95

E-Mail: comunicacio@gremidelmotor.org

 

 

Els concessionaris catalans reclamen que es reconegui també el seu dret a cobrament de les subvencions del Pla 2000E

 

  • Els comerciants van avançar l’import de 3.501 operacions i ja fa prop de 16 mesos que esperen cobrar
  •  En el total de Catalunya, es reclamen 1.750.500 €

 Barcelona, 6 de Juny de 2012 –  Després de conèixer ahir que la primera sentencia judicial del Pla 2000E dona la raó als concessionaris de Cantabria pel seu dret al cobrament de les subvencions que van avançar als compradors en el marc del Pla 2000E, concessionaris i patronals del sector entenen que es reconeix així la mala gestió duta a terme per part de l’antic Govern Espanyol i les Comunitats Autònomes en aquest assumpte i que Cantabria és la primera de totes les comunitats autònomes que tenen el dret de cobrar el seu deute.

En el cas Català, les operacions reclamades via judicial i pendents de cobrament son 3.501 les quals sumen un total de 1.750.500 €, ja que les ajudes entregades als compradors eren de 1000€  (500€ corresponent a la part del Govern estatal i 500 € de la Generalitat de Catalunya). Els concessionaris encara no han rebut ni un euro per part de cap de les dues administracions i això fa que el malestar encara sigui major a Catalunya.

La Federació Catalana de Vehicles a Motor (FECAVEM) i el Gremi del Motor, juntament amb FACONAUTO, des de l’inici del cas han emprès accions legals contra el Ministeri de forma conjunta per tal de recuperar els imports avançats als compradors, perquè així se’ls exigia legalment, contemplats en el Pla d’ajudes a la compra de vehicles Pla 2000E, així com també s’han mantingut diverses converses amb el govern de la Generalitat de Catalunya.  

Tot i que el cas de Cantabria amb la seva sentència indica certa esperança pel que fa al cobrament  del deute pendent, la Federació Catalana de Vehicles a Motor i el Gremi del Motor seguiran fent pressió i duent a terme les gestions necessàries per a que el col·lectiu català també cobri els deutes pendents generats del Pla 2000E que li corresponen tant de l’Estat com de la Generalitat.

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Departament de Comunicació FECAVEM

Magda Anguren -Tel: 93.415.06.95 / Mail:comunicacio@gremidelmotor.org

FECAVEM és la Federació Patronal Catalana de Venedors de Vehicles a Motor que representa als comerciants dedicats a la compravenda de vehicles a motor de Catalunya. És una Associació sense ànim de lucre que agrupa les quatre associacions provincials de venedors de vehicles de Catalunya (Gremi del Motor, CORVE, ASTAVE i Associació Provincial d’Automoció de Lleida). El col·lectiu que representa aquesta Federació genera un important volum de negoci i gestió financera als consumidors. Els llocs de treball que genera directament superen els 50.000, dels quals més de 20.000 corresponen als serveis de venda.

 

Els concessionaris d'automoció catalans tornen a demanar una liberalització real de les Inspeccions Tècniques de Vehicles

• FECAVEM considera que el sistema hauria de ser més transparent

• Una major competència milloraria la seguretat vial i abaratiria costos

Barcelona, 30 de març de 2012. La Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (Fecavem) s'adhereix a la denúncia efectuada per FACONAUTO aquesta setmana i demana que es liberalitzi realment el servei que presten les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV), atès que el sistema és clarament millorable de cara als usuaris i respecte a la seva transparència, com ha posat de manifest la investigació de la Fiscalia, de la qual s'ha fet ressò la premsa. La patronal dels concessionaris catalans ha recordat que no s'ha produït la citada liberalització, tot i que a l’any 2000, l'anterior Govern espanyol del Partit Popular va legislar en aquest sentit. En concret, el Reial decret-Llei 7/2000, de 23 de juny, recollia mesures dirigides a liberalitzar l'activitat d'inspecció tècnica de vehicles, substituint el sistema de concessió administrativa per autoritzacions reglades, i incloent els tallers de reparació com a empreses susceptibles d'exercir aquesta activitat.

En termes reals, a Catalunya no s'ha produït la liberalització, ja que la Generalitat segueix sense traslladar el règim d'autorització de les ITVs a la seva legislació autonòmica, negociant adjudicacions d’autoritzacions administratives incomplint la normativa vigent, és a dir sense permetre que els operadors que compleixin els requisits tècnics puguin prestar el servei d'inspecció. Fecavem considera que la no obertura de les ITVs a altres actors continua afavorint la consolidació d'un oligopoli en aquest sector, la qual cosa pot donar lloc a situacions com les quals han aparegut en premsa en els últims dies.

La Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor ja va interposar el 2010 un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en oposició al règim d'adjudicacions de l'anterior Govern català, al·legant el fet que els Tribunals europeus van sentenciar en contra d'algun Estat Membre de la Unió que havia imposat restriccions a la llibertat d'establiment, disposant un rigorós règim d'incompatibilitats que afectava als concessionaris i que restringia la competència en el sector de les inspeccions tècniques de vehicles (ITV).

Segons paraules del president de FECAVEM, el Sr. Jaume Roura,“ Amb el contenciós administratiu presentant fa més d'un any, el que pretenem és que els concessionaris que ara tenen incompatibilitat per dur a terme la inspecció de vehícles, estiguin autoritzats. En definitiva, acabar amb l'oligopoli del sistema actual basat en autoritzacions administratives. Obrint el mercat de certificacions en sortiria beneficiat directament l'usuari, ja que se li oferiria llibertat d'elecció de centre, milloraria la cobertura territorial i possiblement, es reduirien les tarifes. També sortiria reforçada la seguretat vial en un moment com l'actual que el parc de vehicles cada vegada és més vell ” La patronal dels concessionaris reafirma la necessitat que es compleixin estrictament els controls en les ITVs per mantenir la qualitat del parc circulant i els nivells de reducció d'accidents i emissions aconseguits en els últims anys.

FECAVEM és la Federació Patronal Catalana de Venedors de Vehicles a Motor que representa als comerciants dedicats a la compravenda de vehicles a motor de Catalunya. És una Associació sense ànim de lucre que agrupa les quatre associacions provincials de venedors de vehicles de Catalunya (Gremi del Motor, CORVE, ASTAVE i Associació Provincial d’Automoció de Lleida). El col·lectiu que representa aquesta Federació genera un important volum de negoci i gestió financera als consumidors. Els llocs de treball que genera directament superen els 50.000, dels quals més de 20.000 corresponen als serveis de venda.

Més informació:

Magda Anguren

Responsable premsa i comunicació

comunicacio@gremidelmotor.org

Telf: 934 150 695

 

 

El concessionaris catalans es veuen obligats
a fer fusions i ajustos per evitar tancaments

El venedors insisteixen que un pla de renvació del parc és la millor via per aixecar el mercat

La reestructuració del sector planteja un nou panorama que “no tornarà a nivells de l'any 2007”

Barcelona, 2 de desembre de 2011.-   El president de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (FECAVEM), Jaume Roura i Calls, i el president de l'Associació Nacional de Venedors de Vehicles a Motor (GANVAM), Juan Antonio Sánchez Torres, han assenyalat avui que la reestructuració que travessen les empreses del sector de la distribució donarà lloc a un nou panorama allunyat dels nivells previs a la crisi, els quals “no es tornaran a repetir“.
Durant la seva intervenció en el Fòrum d'Automoció organitzat per ambdues associacions a Barcelona, Roura i Calls ha fet referència a les perdudes de treball que aquesta reestructuració ha suposat per a Catalunya, que acabarà l'any amb la perduda aproximada de 800 llocs, i ha afegit que “la pime catalana és majoritàriament familiar, i aquestes estan apostant per a la recuperació dels seus negocis; no les podem deixar caure“.

Per la seva banda, Sánchez Torres -que representa a 4.600 concessionaris/serveis oficials i 3.000 compravendes a Espanya- ha assenyalar que encara que el sector està patint “un fort cop” a causa de la crisi, amb la pèrdua de 40.000 llocs de treball i unes 2.500 empreses en aquests quatre anys a nivell espanyol, els negocis que encara perviuen “són precisament els més solvents”.

Grans dificultats: la crisi del finançament

Per la seva banda, el president de Fecavem s’h referit ha algunes de les dificultats que travessen els concessionaris i compravendes tant a Catalunya com en la resta d'Espanya, com són la falta de finançament per al seu circulant, el llistó inasolible de la garantia o la caiguda gairebé irrecuperable de la demanda, estretament vinculada a la falta de crèdit. Referent a aquesta situació, ha remarcat que “el mercat de VO és el que actualment està generant majors vendes, segurament per la bona oferta actual o la major facilitat per finançar un cotxe d'aquest tipus, el qual suposa una menor quota de risc per a bancs i financeres”.

En el marc de la inauguració aquesta mateixa tarda de el ‘Saló del Vehiculo Garantit, Ocasió‘, també ha recordat que el consumidor “trobarà una oferta d'aquest tipus de vehicles que li permetrà, malgrat la situació, satisfer la necessitat de tenir un cotxe de qualitat i amb garanties”.


No obstant això, segons Sánchez Torres "les xifres aparentment positives del VO amaguen també una trista realitat per a les xarxes de distribució, ja que la crisi ha augmentat les operacions entre particulars, fins al punt que ja concentren el 60% de les vendes d'usats. La falta de finançament obliga als compradors a pagar al comptat i buscar preus molt barats encara que sigui només a costa de comprar ferralla, vehicles de més de deu anys, molt rodats i sense garanties".

A favor d'un pla de renovació del parc

Per solucionar aquesta situació, tots dos responsables han coincidit a sol·licitar al nou Executiu que liderarà Mariano Rajoy l'adopció de "mesures dràstiques per recuperar l'economia i l'ocupació, alguna cosa que inevitablement passa per reactivar el sector de l'automoció, l'aportació de la qual representa entre el 4% i el 5% del PIB nacional i genera un de cada deu llocs de treball".

En aquest sentit, han assenyalat que la recuperació de les vendes passa necessàriament per l'aprovació d'un pla de renovació de vehicles d'elevada edat que podria basar-se en ajudes directes a la compra, igual que es va fer en el seu moment amb el Preveure i el 2000E, tots dos "de provada eficàcia".

Aquesta mesura no només reactivaria la demanda en un moment d'extrema debilitat per al sector, sinó que també combatria l'envelliment del parc automobilístic espanyol: actualment el 43,7% dels turismes supera els deu anys d'antiguitat, amb els efectes negatius que comporta per a la seguretat vial i el medi ambient.

Per la seva banda, la reducció de l'IVA en les compres d'automòbils des del 18% actual fins a un tipus reduït del 8% tindria un cost aproximat de 528 milions d'euros per a les arques públiques, però incrementaria la demanda en uns 150.000 vehicles, la qual cosa al seu torn generaria prop de 364 milions d'euros per la recaptació addicional directa derivada de l'Impost de Matriculació, si escau, IVA, i impostos sobre els combustibles, sense explicar altres beneficis socials mediambientals, que compensarien el cost total de la mesura.
A més de la reducció de l'IVA, ambdues associacions de distribuïdors han sol·licitat la supressió de l'Impost de Matriculació, un gravamen anacrònic que té el seu origen en l'antic Impost de Luxe, i l'obsolescència del qual va ser confirmada per la pròpia Comissió Europea, que aposta per gravar l'ús del vehicle en lloc de la compra.

En defecte d'això, els venedors van sol·licitar una ampliació del nombre de vehicles exempts d'aquest impost, pel que demanen elevar el llindar d'exempció de l'impost des dels 120 g de CO2/km fins als 160 g de CO2/km; paral·lelament, caldria reduir el gravamen dels 160-200 grams de diòxid de carboni per quilòmetre fins al 4,75%, així com establir un 9,75% per als vehicles les emissions dels quals superin els 200 grams de CO2 per quilòmetre.

 

 

 

 

L'APROVACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE CONTRACTES DE DISTRIBUCIÓ MARCA UNA FITA PER A LA DISTRIBUCIÓ COMERCIAL.

· LES PIMES I AUTÒNOMS DE LA DISTRIBUCIÓ DISPOSARAN PER FI D'UNES REGLES CONTRACTUALS CLARES, TRANSPARENTS I EQUILIBRADES.

 Barcelona, 23 de maig de 2011.- La Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (FECAVEM) valora de manera molt positiva l'aprovació el passat divendres, pel Consell de Ministres, de l'avantprojecte de Llei de Contractes de Distribució Comercial.

D'aquesta manera s'atén una reivindicació històrica tant dels distribuïdors d'automoció com d'altres sectors de la distribució comercial del nostre país.

Malgrat que FECAVEM no pot valorar a dia d'avui el contingut de l'avantprojecte per no haver tingut accés a ell, considera que aquest tràmit marca ja una fita per a la distribució, que manca en l'actualitat d'una legislació que doti de seguretat jurídica les relacions entre distribuïdors i proveïdors.

En qualsevol cas, la patronal recorda que aquest avantprojecte no és fruit de la improvisació, sinó que és el resultat d'un llarg procés que es va iniciar en 1995, any en què la Comissió de Codificació, dependent del Ministeri de Justícia, va començar a treballar ja en un avantprojecte de Llei, que va veure la llum al febrer de 2006, encara que es va quedar sense impuls polític.

FECAVEM destaca el treball dut a terme pels tècnics del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç (MITYC) i de Justícia, que han donat l'impuls final a aquesta  norma de caràcter transversal que fomentarà la llibertat d'empresa, la lliure competència i que impedirà que els distribuïdors quedin “atrapats” pels proveïdors. D'aquesta manera, els primers beneficiaris seran els consumidors, a els qui es traslladarà els avantatges de la major competitivitat i competència entre els distribuïdors.

La valentia i la determinació dels ministeris d'Indústria i Justícia, que no han cedit a les pressions dels proveïdors, permetrà posar fi a situacions contractuals d'abús i promoure la seguretat jurídica de les empreses al mercat de la distribució”, ha dit Jaume Roura, president de FECAVEM.

Amb la publicació de l'avantprojecte s'obrirà el tràmit públic d'audiència que permetrà a totes les parts interessades formular les seves al·legacions i propostes, que enriquiran el text al llarg de la seva tramitació legislativa".

Més informació:
Departament de Comunicació de Fecavem
Magda Anguren Tel: 93.415.06.95
E-Mail: comunicacio@gremidelmotor.org

FECAVEM és la Federació Patronal Catalana de Venedors de Vehicles a Motor que representa als comerciants dedicats a la compravenda de vehicles a motor de Catalunya. És una Associació sense ànim de lucre que agrupa les quatre associacions provincials de venedors de vehicles de Catalunya  (Gremi del Motor, CORVE, ASTAVE i Associació Provincial d’Automoció de Lleida). El col·lectiu que representa aquesta Federació genera un important volum de negoci i gestió financera als consumidors. Els llocs de treball que genera directament superen els 50.000, dels quals més de 20.000 corresponen als serveis de venda.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 La nueva normativa de distribución protege a los concesionarios ante la reorganización de las redes prevista por las marcas

FACONAUTO agradece la mediación del ministro de Industria, Miguel Sebastián

 21 de febrero de 2011.- El portavoz de la Federación de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO), ha defendido hoy en rueda de prensa la idoneidad de la nueva normativa de distribución de la automoción, aprobada el pasado 15 de febrero por el Congreso de los Diputados, dado que protegerá los intereses de los concesionarios españoles ante la reorganización de las redes que ya están llevando a cabo algunas marcas.

En su intervención aseguró que estas reorganizaciones estaban destinadas a endurecer las ya de por sí duras condiciones que soportan las pymes concesionarias para el desarrollo de su actividad, lo que conllevaría el cierre de muchos puntos de venta, con la consiguiente pérdida de empleos y de tejido empresarial. Desde 2008 se han perdido 35.000 empleos de profesionales cualificados.

Hasta la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, los concesionarios tenían una situación jurídica de absoluta indefensión porque las marcas podían modificar unilateralmente el contenido esencial de los contratos y resolverlos sin compensación.

El portavoz de la patronal de los concesionarios recalcó el hecho de que las marcas sólo tendrán que indemnizar a los concesionarios si éstas resuelven los contratos unilateralmente.

Respecto a la recompra del excedente de los coches pasados 60 días en stock, se puntualizó que dicha recompra sólo afecta a las unidades no solicitadas por los concesionarios, por lo que las marcas tendrán que empezar a fabricar sobre pedido, centrándose en los modelos realmente vendibles y demandados por los compradores, lo que repercutirá en un mercado interior más sano y, por lo tanto, más fuerte.

En este sentido, se recordó que la nueva normativa no tendría que interferir en las inversiones de los fabricantes en nuestro país, dado que más del 80% de su producción se exporta y los proyectos de fabricación que se plantean a nivel global.

Una ley oportuna y necesaria

En su intervención argumentó que el nuevo marco legal no es fruto de la improvisación, sino del trabajo de más de 15 años, tiempo en el que la patronal de los fabricantes ANFAC no ha querido sentarse a discutir con FACONAUTO una Ley de Contratos de Distribución.

Asimismo, se destacó el gran consenso que ha tenido en su tramitación, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, por lo que aseguró que la nueva normativa es fruto del ejercicio responsable de los representantes de la soberanía popular.

Además, recordó que la ley no es excepcional ni única en Europa, ya que la Ley de Agencias se aplica a los contratos de distribución en Alemania, Austria y Francia. En este sentido, también argumentó que la normativa va en línea con una resolución del Parlamento Europeo, que el pasado mes de mayo de 2010 instó al Comisión Europea a aplicar a los distribuidores del sector de la automoción la misma protección de los agentes comerciales.

Finalmente, se agradeció públicamente la mediación del ministro de Industria, Miguel Sebastián, y expresó su confianza en consensuar con todas las partes un marco jurídico favorable para un sector clave dentro de la economía de nuestro país.

FACONAUTO es una Federación creada en 1986 que agrupa a las asociaciones de concesionarios oficiales presentes en España. En la actualidad, forman parte de ella 3.188 concesionarios de turismos y 311 de vehículos industriales, de los que dependen aproximadamente las 3.588 empresas de la red secundaria de distribución, lo que suma más de 7.087 pymes de automoción en España. Estas empresas generan 150.000 empleos directos y una cifra de negocio de 80.000 millones de euros anuales.

Más información:

Raúl Morales

Responsable de Prensa FACONAUTO

rmorales@faconauto.com

Telf: 913506164 / Móvil: 675543008

http://prensa.faconauto.es

_________________________________________________________________________________________________________________La nova normativa de distribució de l'automoció salvaguarda la continuïtat de 150.000 ocupacions i del teixit empresarial

Barcelona, 17 de febrer de 2011. El Congrés dels Diputats va aprovar dimarts passat, 15 de febrer, la Disposició Addicional 16 a la Llei d'Economia Sostenible, consistent en l'aplicació de la llei 12/1992 de contracte d'agència als contractes de distribució de l'automòbil.

Per a la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (FECAVEM) la nova normativa ve a resoldre l'anterior situació jurídica d'indefensió dels concessionaris en les seves relacions mercantils amb els proveïdors, ja que aquests podien modificar unilateralment els contractes de distribució i resoldre'ls sense compensació alguna per la clientela, per les inversions no amortitzades i pels acomiadaments dels treballadors, havent de quedar-se a més amb els vehicles i recanvis adquirits.

El nou marc jurídic aprovat dota a les PIMES distribuïdores d'automòbils d'un règim jurídic transitori fins a l'aprovació per les Corts Generals d'una Llei reguladora dels contractes de distribució, en la qual ja treballa el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. El propi Congrés, al març de l'any passat, va donar un mandat al Govern perquè regulés per Llei el règim jurídic dels contractes de distribució.

La nova normativa coincideix amb l'actual procés de reorganització de les xarxes de distribució pels fabricants, consistent en l'enviament de cartes de preavís de terminació dels contractes, per substituir els vigents per uns altres més favorables als seus interessos.

Destrucció d'ocupació
A això es suma el procés de destrucció d'ocupació qualificada i el drama familiar que vénen sofrint les PIMES distribuïdores durant aquesta llarga crisi. Així, FACONAUTO i FECAVEM estimen que en els tres últims anys s'han destruït més de 35.000 ocupacions directes, la qual cosa ha suposat una descapitalització de les empreses que han perdut a bona part dels seus millors professionals.

Per això, FECAVEM  vol expressar, en nom de les més de 150.000 famílies de les PIMES del Sector, el seu agraïment i reconeixement a tots els Diputats dels Grups Parlamentaris del Partit Popular, Convergència i Unió, Partit Nacionalista Basc, Esquerra Republicana, Coalició Canària, Bloc Nacionalista Gallego, Nafarroa Bai i UPyD, per recolzar amb el seu vot personal el nou marc jurídic del Sector.

Des de fa més de 15 anys, ANFAC s'ha oposat sistemàticament a negociar amb FECAVEM I FACONAUTO un marc jurídic equilibrat que reguli les relacions mercantils entre proveïdors i distribuïdors, rebutjant fins i tot la mediació de la Direcció general de Comerç del MITYC que va proposar un Codi Ètic que ANFAC va rebutjar i que FECAVEM i FACONAUTO van acceptar.

 Mateixa línia que a Europa
La normativa està d'acord amb la Resolució nº 81457/2010 del Parlament Europeu de 6 de maig de 2010, que va instar a la Comissió a “vetllar per que els distribuïdors, inclosos els de el sector de l'automòbil, gaudeixin del mateix nivell de protecció contractual en tota la UE del que disposen actualment els agents comercials, ampliant l'àmbit d'aplicació de la Directiva 86/653/CEE als acords de distribució”.

D'altra banda, FECAVEM considera que l'aprovació de la nova normativa no hauria d'interferir en els projectes d'inversions dels fabricants a Espanya, ja que exporten més del 80% de la seva producció. La lògica empresarial d'aquestes inversions gens té a veure amb el model jurídic de relacions comercials amb els distribuïdors que s'aplica en un determinat mercat interior.

Finalment, FECAVEM segueix obert a un diàleg constructiu per dotar al sector de l'automòbil d'un marc jurídic més segur que sigui la base per a una fructífera col·laboració mercantil entre proveïdors i distribuïdors, socis imprescindibles d'un dels Sectors estratègics de la nostra economia.

____________________________________________________________________________________________________________________


Les vendes al saló Ocasión superen els


14 milions d'euros

 

En dotze dies s'han venut 516 cotxes, la meitat dels exposats a la fira

 

 El Saló Ocasió de Fira de Barcelona es va clausurar ahir dimecres, 8 de desembre, amb un volum de negoci superior als 14 milions d'euros per la venda "in situ" de 516 vehicles semi-nous -la meitat dels cotxes exposats-  i d'altres 200 vehicles que es lliuraran als propers dies a les instal·lacions  dels concessionaris participants. Més de 33.000 persones han visitat la fira.


Durant dotze dies s'han exposat al palau núm.8 de Montjuïc un total d'1.051 vehicles semi-nous -provinents de Km0, gerència, flotes o renting-, amb escassa antiguitat i quilometratge. Tots els turismes han estat revisats tècnicament per l'empresa Dekra per acreditar el seu bon estat i funcionament. El 66% de les vendes s'ha realitzat durant els dos caps de setmana i els dies festius compresos en la celebració d'Ocasió.


Segons el director d'Ocasió, Aleix Planas, "l'excel·lent relació qualitat-preu dels semi-nous exposats, les promocions i descomptes i les garanties dels comerciants han animat a un de cada 46 visitants del saló a adquirir un cotxe". Malgrat que en aquesta edició els compradors no han pogut beneficiar-se de les ajudes del Pla 2000E al vehicle usat com al 2009, Planas destaca l'esforç realitzat pels expositors per aconseguir un percentatge de vendes i un volum de negoci similar al de l'any passat. Per al director d'Ocasió, "els consumidors aprecien -i més en temps de crisis-, els avantatges del mercat d'ocasió i valoren l'oportunitat que suposa adquirir automòbils gairebé nous i molt fiables a un preu més econòmic". De fet, a Catalunya es venen 2,5 vehicles usats, per cada vehicle nou.En aquest any, els vehicles més comercialitzats han estat berlines de gamma mitjana, amb un preu entre 13.000 i 25.000 euros. Malgrat això, al saló s'han exposat cotxes per a tots els gustos, necessitats i butxaques, des d'utilitaris fins al segment premium, passant per algunes unitats de luxe. Els preus han oscil·lat entre els 5.000 i els 195.000 euros, i depenent de la gamma l'estalvi respecte al mateix vehicle nou podia superar el 30%.


Aleix Planas recorda l'important paper del saló Ocasió com a dinamitzador del sector a Catalunya, ja que no només propicia les vendes en el recinte firal sinó que genera moltes més operacions que es concreten en els concessionaris participants durant i després de la fira.


La propera convocatòria del Saló Ocasió tindrà lloc del 26 de novembre al 6 de desembre de 2011 al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona i comptarà novament amb la col·laboració de la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (FECAVEM).

 

Imatges disponibles aquí

 

Informació relacionada

http://www.salonocasion.com/

 Més informació:
Departament de Comunicació de Fecavem
Srta. Magda Anguren Tel: 93.415.06.95
E-Mail: sgral@gvvm.es

FECAVEM és la Federació Patronal Catalana de Venedors de Vehicles a Motor que representa als comerciants dedicats a la compravenda de vehicles a motor de Catalunya. És una Associació sense ànim de lucre que agrupa les quatre associacions provincials de venedors de vehicles de Catalunya  (GVVM, CORVE, ASTAVE i Associació Provincial d’Automoció de Lleida). El col·lectiu que representa aquesta Federació genera un important volum de negoci i gestió financera als consumidors. Els llocs de treball que genera directament superen els 50.000, dels quals més de 20.000 corresponen als serveis de venda.


 

                                     

En Cataluña se venden 2,5 vehículos de segunda mano por cada coche nuevo 

El mercado de ocasión catalán prevé cerrar el 2010 con un incremento de ventas del 4%


La Federación Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (FECAVEM) prevé un incremento de las ventas de vehículos usados en Cataluña del 4% en 2010. El factor precio, las promociones y la variada oferta en stock, totalmente garantizada, son las principales bazas de las empresas del sector para atraer compradores en época de crisis. Además, el fin de las ayudas del Plan 2000E y la subida de dos puntos del IVA de los automóviles nuevos decantan, aún más, la balanza hacia el mercado de ocasión.

Barcelona, 27 de noviembre – En los 10 primeros meses del año, se han vendido en Cataluña 290.161 turismos y todoterrenos de ocasión frente a 115.131 nuevos, según datos de FECAVEM facilitados con motivo del Salón del Vehículo Garantizado que el sábado, 27 de noviembre, se inaugura en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. De este modo, en Cataluña se venden ya 2,5 coches usados por cada vehículo nuevo, superando la media española, que se sitúa en 1,6.

Esta relación de ventas entre vehículo de ocasión y vehículo nuevo coloca a Cataluña al nivel de otros países europeos como Alemania (1,9), Italia (2,1), Portugal (2,5) y Francia (2,7). Reino Unido continúa siendo el paraíso de los vehículos de segunda mano, ya que se venden 3,5 unidades por cada coche nuevo. En este sentido, el presidente de FECAVEM, Jaume Roura, destaca “el enorme potencial de crecimiento que tiene por delante el mercado de ocasión en nuestro país”.

En Cataluña, las ventas acumuladas de enero a octubre presentan un crecimiento de casi el 2% respecto al mismo período del año anterior. El buen ritmo de transacciones del primer semestre se frenó en verano, contagiado por la caída de matriculaciones de los vehículos nuevos. Sin embargo, los datos de octubre apuntan una recuperación de la demanda, lo que anima a las empresas del sector a prever, con moderado optimismo, una mejora de sus resultados al cierre de 2010.

Según Jaume Roura, “los vehículos de ocasión son una opción muy competitiva en un momento en que los automovilistas se mueven principalmente por el factor precio”. Para Roura “la crisis también es sinónimo de oportunidad”. El presidente de FECAVEM apunta que los principales problemas del mercado de ocasión pasan por “la debilidad del consumo, la dificultad de obtener créditos; y la falta de confianza del comprador que retrasa la decisión de compra, esperando un mejor momento económico”.

Provincias catalanas
Cataluña supone la quinta parte del total de las ventas nacionales de turismos y todoterrenos, que ascendió a 1.325.149 unidades hasta el pasado mes de octubre, según la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (FACONAUTO).

Tarragona es la provincia catalana donde más crece el mercado de ocasión. Hasta octubre se han vendido 30.601 vehículos y todoterrenos de segunda mano, un 10% más que en el mismo período de 2009. En Girona la cifra de ventas alcanzó las 30.447 unidades, un 5,4% más que el año anterior y en Lleida a 18.570 unidades, un 4,6% más. Mientras Barcelona, aunque concentra el 72% del total de ventas de vehículos de ocasión de Cataluña, con 210.543 unidades, mantiene prácticamente el mismo nivel de ventas que en 2009.

Por canales de venta, el 58% de las operaciones se realiza entre particulares y el 42% restante en concesionarios y empresas de compraventa.

Las transacciones entre particulares corresponden mayoritariamente a vehículos por debajo de 3.000 euros, con más de 10 años de antigüedad y 100.000km de promedio, lo que repercute en la seguridad vial y la contaminación medioambiental. Los vehículos de gama baja y media-baja son los más demandados. En el canal profesional, los vehículos seminuevos de hasta tres años, procedentes principalmente de kilómetro cero y flotas, representan el 20% del mercado de ocasión. Sin embargo, más de la mitad de las ventas en las redes comerciales son de vehículos de hasta 8 años. El precio medio de los vehículos usados en Cataluña acumula un descenso del 2,9% desde primeros de año, situándose en 11.467 euros, según AutoScout.

Jaume Roura destaca las ventajas de decantarse por el canal profesional a la hora de adquirir un vehículo de segunda mano: la calidad de los vehículos ofertados; el asesoramiento comercial; la garantía mínima de un año; y el acceso a otros servicios adicionales y de postventa.

Inmejorable Ocasión
Del 27 de noviembre al 8 de diciembre se celebra en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona el Salón del Vehículo Garantizado, Ocasión 2010, donde se ponen a la venta unos 1.200 vehículos, en su mayoría seminuevos, con importantes promociones y ofertas especiales. El comprador podrá  acceder a una amplia y variada oferta de coches, con precios que, dependiendo del modelo o la gama, pueden llegar a suponer un ahorro de hasta un 30% respecto a un vehículo nuevo.

Més informació:
Departament de Comunicació de Fecavem 
Sr. Joan Manuel Aldea
Tel: 93.415.06.95
E-Mail: sgral@gvvm.esCREIX LA INQUIETUD EN EL SECTOR DEL MOTOR PER LA FALTA DE SUPORTS

  • El Congrés tomba la proposta de prorrogar les ajudes del Plan 2000E per tot el 2010
  • S’aprova la proposta de CiU per estudiar com recuperaran els concessionaris els diners avançats en concepte d’ajudes

Barcelona, 28 de setembre – El passat dimarts 21 de setembre el Congrés del Diputats va donar definitivament per acabades les ajudes directes a la compra del Plan 2000E. Els vots en contra del PSOE i ERC i l’abstenció del PNV, van fer que la proposta de CiU d’allargar les ajudes per tot el 2010 es veies definitivament frenada. Per la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (Fecavem), aquest fet exemplifica la falta de suports i la indefensió en la que es troba el col·lectiu.

150.000 vehicles venuts, 435 milions d’euros en impostos i salvar 40.000 llocs de treball, no han estat raons suficients per allargar les ajudes. Aquestes són les xifres que suposarien allargar el Plan 2000E fins a finals d’any. Tot això a canvi, només, de invertir-hi 60 milions d’euros.
 
La única notícia mínimament positiva pel sector del motor, ha estat el compromís del Govern Espanyol de buscar una solució per els 13,9 milions d’euros que varen avançar els concessionaris en concepte d’ajudes del Plan 2000E i que encara no han recuperat.


ELS VENEDORS DE VEHICLES CATALANS ACORDEN EMPRENDRE ACCIONS LEGALS CONTRA EL MINISTERI D'INDÚSTRIA

  • Els representants legals del Gremi i la Federació consideren el Ministeri d’Inústria responsable últim del greuge ocasionat
  • També es va acordar reclamar a la Generalitat de Catalunya que efectui els pagaments de tot allò que té pendent més els interessos corresponents

Barcelona, 21 de juliol – El passat dijous 17 de juny es va celebrar a la Casa Llotja de Mar de Barcelona una Jornada Informativa organitzada conjuntament per la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor (Fecavem) i pel Gremi de Venedors de Vehicles a Motor (GVVM), per estudiar el conjunt de mesures que es podien emprendre contra el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, davant de la problemàtica sorgida per aquelles operacions que es van realitzar dins el Plan 2000E, però no van poder gravar-se dins el sistema.

En aquesta trobada els venedors de vehicles catalans van acordar de manera unànime emprendre accions legals contra el Ministeri i fer-ho de manera conjunta. Els d’assistents representaven part dels afectats a Catalunya. Després d’haver realitzat uns descomptes als seus clients en concepte de les ajudes del Plan 2000E, ara es troben que el Ministeri d’Indústria es desentén d’aquestes operacions. 

Els assessors jurídics tant de la federació com del gremi no van deixar lloc a dubte en les seves explicacions. El Ministeri no ha actuat de manera correcte i la seva gestió de les ajudes del Plan 2000E el fa responsable dels danys i perjudicis.

El malestar és encara major a Catalunya, ja que des del mes de gener no s’ha rebut ni un sol euro de la part de la subvenció que té que aportar la Generalitat de Catalunya. Tot i que la Generalitat ha reconegut el deute i sembla que té intenció de pagar, tant la Federació Catalana de Venedors de Vehicles a Motor com Gremi de Venedors de Vehicles a Motor, s’han compromès davant del col·lectiu a fer-ne un seguiment i reclamar les ajudes i els seus corresponents interessos.

Més informació:
Departament de Comunicació de Fecavem 
Sr. Joan Manuel Aldea
Tel: 93.415.06.95
E-Mail: sgral@gvvm.es